Gorenjska, Radovljica, Lesce

||||

rezervirano

Splošno

  • Priključki
    Elektrika Voda Kanalizacija Kabelski priklj.

Opis

PRODANO - POTEKA POSTOPEK PRODAJE

Zazidljivo zemljišče v velikosti   600,00 m2 na ravni, sončni lokaciji z urejenim dostopom in v urejenem naselju s pogledom na Karavanke in Julijske Alpe – PRODAMO

 

KUPEC NE PLAČA PROVIZIJE!

 

Podatki o namenski rabi prostora:

LE 39 poselitev – mešana območja MO – osrednje površin

Vrste dopustnih objektov glede na namen:

Vrste objektov glede na namen:

  • - stanovanjske, obstoječe nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij v okviru obstoječih kmetij, gostinske (razen kampi), upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe za opravljanje verskih obredov, obstoječe stavbe za prodajo in popravila motornih vozil, garažne stavbe in večnamenske stavbe,
  • - parkirišča, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine.

 

Vrste pomožnih objektov glede na namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe, podporni zidovi, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska obeležja, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem.

Vsa infrastruktura je  neposredno ob parceli,  javna  razsvetljava, vodovod, plin, telekomunikacijski priključki in elektrika.

Kontakt

Poslovna enota RADOVLJICA