NOT A USER YET? SIGN IN

Storitve

Storitve

Izdelava pogodb in popoln prenos lastništva

Vsak pravni posel zahteva svojo pogodbo, zato vam izdelamo predkupne, prodajne, darilne, menjalne, najemne pogodbe, anekse k pogodbam ter vse ostale pogodbe s področja nepremičnin.

Te storitve so na razpolago vsem tistim, ki so sami sklenili posel, vendar za to potrebujejo ustrezno pogodbo in ne bi radi izgubljali dragocenega časa z urejanjem papirjev. Če imate takšen problem pridite k nam in pomagali vam bomo. Skupaj bomo na podlagi vaših želja pripravili pogodbo in izpeljali celoten postopek prenosa lastništva.

Storitve

Svetovanje

Sestavni del našega poslovanja je svetovanje strankam. Še tako majhen nasvet vam lahko prihrani nepotrebne denarne in časovne stroške. Svetujemo vam pri pravno – finančnih poslih povezanih z nepremičninami.

Storitve

Cenitev tržne vrednosti

Cenitve nepremičnin postajajo nepogrešljiv temelj pri pomembnih odločitvah v prometu z nepremičninami.

Cenitev nepremičnin se potrebuje:

  • pri prodaji nepremičnine (osnova za postavitev oglaševane cene),
  • pri nakupu nepremičnine (argument za pogajanje o prodajni ceni),
  • pri dedovanju dedovanja nepremičnine,
  • pri pridobivanju hipotekarnega kredita,
  • oceno vrednosti za zasebne, sodne in davčne potrebe,
  • za presojo knjigovodske vrednosti sredstev,
  • za oceno vlaganja v nepremičnine ...

Za vas bo nepremičninski posrednik z veljavno licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, ki se dnevno srečuje s kupci in prodajalci nepremičnin sestavil pisno oceno tržne vrednosti vaše nepremičnine.

Nepremičnino si ogledamo, preverimo stanje v zemljiški knjigi, gradbeno dovoljenje, namensko rabo prostora in pripravimo dokumentacijo potrebno za sestavo pogodb.